Descobrim la teoria de conjunts!

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorPanadés Ratera, Josefa-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:31:46Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:31:46Z-
Data de envio: dc.date.issued2005-03-04-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-20-
Data de envio: dc.date.issued2012-10-08-
Data de envio: dc.date.issued2012-10-08-
Data de envio: dc.date.issued2012-10-08-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21991-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/494022-
Descrição: dc.descriptionEnsino Médio::Matemática-
Descrição: dc.descriptionAquesta característica és un conjunt d'activitats sobre la teoria de conjunts. Les activitats comencen amb conceptes com ara la definició i la representació dels conjunts, a més de les operacions entre conjunts: unió, intersecció i la diferència-
Descrição: dc.descriptionNocions de la teoria de conjunts-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationDescobrim la teoria de conjunts!.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte de l'educació està disponible sota una llicència Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3095-
Palavras-chave: dc.subjectdiagrama de Venn-
Palavras-chave: dc.subjectla unió-
Palavras-chave: dc.subjectconjunt-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Números e operações-
Título: dc.titleDescobrim la teoria de conjunts!-
???dc.description2???: dc.description2Comprendre i retenir nous coneixements sobre la teoria de conjunts-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, disponible www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.