Cangur 2008

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorLapenya, Santi-
Autor(es): dc.creatorVicente Folch, Juan-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:31:45Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:31:45Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-04-06-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-20-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-22-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-22-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-22-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18966-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/494017-
Descrição: dc.descriptionEnsino Médio::Matemática-
Descrição: dc.descriptionConceptes de la geometria, combinatòria, conjunts i l'aritmètica numèrica-
Descrição: dc.descriptionPaquet d'activitats que simulen la prova Cangur de forma interactiva. Les propostes aborden diverses questions de contingut de les matemàtiques, i són qualificades d'acord amb el nivell de complexitat. La característica és la correcció d'un mateix, proporciona idees i les resolucions dels 30 problemes donada-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationCangur 2008.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte de l'educació està disponible sota una llicència Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3535-
Palavras-chave: dc.subjectdesafiament-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Números e operações-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Geometria-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Análise de dados e probabilidade-
Título: dc.titleCangur 2008-
???dc.description2???: dc.description2Aquest material pot ser utilitzat per provar el coneixement matemàtic adquirit per l'usuari-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, disponible www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.