Activitats de lectura i escriptura: Els aliments

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorLázaro Cantabrana, José Luis-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:31:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:31:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11604-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493746-
Descrição: dc.descriptionL'objecte de propostes d'activitats educatives de la lectura i l'escriptura amb el vocabulari dels objectes semàntics de les aules als estudiants per identificar quines són-
Descrição: dc.descriptionCal que l'alumne sap llegir i escriure-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental::Séries Iniciais::Alfabetização-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Linguagem oral e escrita-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationActivitats de lectura i escriptura: Els aliments.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte d'aprenentatge que posa a disposició sota Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3434-
Palavras-chave: dc.subjectel català-
Palavras-chave: dc.subjectel llenguatge-
Palavras-chave: dc.subjectla classe-
Palavras-chave: dc.subjectl'escriptura-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de escrita-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de leitura-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Falar e escutar-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Alfabetização::Concepção de alfabetização-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Alfabetização::Processos de leitura-
Título: dc.titleActivitats de lectura i escriptura: Els aliments-
???dc.description2???: dc.description2Anime als nens per exercir ús de l'escriptura, i perquè l'alumne aprengui a identificar els diferents objectes de l'escola-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.