L'aneguet lleig

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorObradors Puigdellívol, Rosa M.-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:31:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:31:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11603-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493745-
Descrição: dc.descriptionL'objecte té activitats educatives sobre la història de L'aneguet lleig de Hans Christian Andersen. Es divideix en dues parts: Vegi i escolti a la història. Activitats: trencaclosques, tipus d'escenes, la foto-les activitats relacionades amb el disseny, la lectura, entre d'altres-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental::Séries Iniciais::Alfabetização-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Linguagem oral e escrita-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationL'aneguet lleig.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte d'aprenentatge que posa a disposició sota Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3355-
Palavras-chave: dc.subjectesquirols-
Palavras-chave: dc.subjectla coordinació motora-
Palavras-chave: dc.subjectla percepció auditiva-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Movimento::Coordenação-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Falar e escutar-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Alfabetização::Processos de leitura-
Título: dc.titleL'aneguet lleig-
???dc.description2???: dc.description2Desenvolupar habilitats per escoltar, desenvolupar les habilitats motores, exercici de lectura-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.