Dictat de paraules

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorPadullés i Roig, Marta-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:31:01Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:31:01Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11602-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493743-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Linguagem oral e escrita-
Descrição: dc.descriptionL'objecte de l'educació és una dita per el so de la primera lletra de cada paraula. Es divideix en quatre parts-
Descrição: dc.descriptionEntendre lletres-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationDictat de paraules.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte d'aprenentatge que posa a disposició sota Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3345-
Palavras-chave: dc.subjectvocabulari-
Palavras-chave: dc.subjectlletres-
Palavras-chave: dc.subjectla percepció auditiva-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Falar e escutar-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de escrita-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de leitura-
Título: dc.titleDictat de paraules-
???dc.description2???: dc.description2Desenvolupar habilitats per escoltar, desenvolupar el procés de lectura i escriptura-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.