Potències

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorRosa, Maria Trias-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:30:47Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:30:47Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-05-12-
Data de envio: dc.date.issued2009-10-05-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-31-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-31-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-31-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18999-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493639-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental Final::Matemática-
Descrição: dc.descriptionL'objecte conté activitats relacionades amb la definició, propietats i sobre els poders exercicis, centrant-se en temes com el poder natural amb exponent, sobre la base d'exponent ple i natural, base de poder i exponent de nombres enters, les competències de la base de dades completa i exponent fraccionari i la potenciació i les seves propietats-
Descrição: dc.descriptionComprendre la multiplicació i els nombres fraccionaris-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationPotències.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte de l'educació està disponible sota una llicència Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3541-
Palavras-chave: dc.subjectpoder-
Palavras-chave: dc.subjectbase-
Palavras-chave: dc.subjectexponent-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Números e operações-
Título: dc.titlePotències-
???dc.description2???: dc.description2Estudi i pràctica de les propietats de la potenciació-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, disponible www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.