Mitosi-Meiosi

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorTABLADO ALMELA, Lourdes-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:30:07Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:30:07Z-
Data de envio: dc.date.issued2008-04-24-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-28-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-10-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-10-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-10-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17249-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493415-
Descrição: dc.descriptionEducação Superior::Ciências Biológicas::Morfologia-
Descrição: dc.descriptionLa mostra objecte d'activitats educatives en la mitosi i la meiosi, centrant-se en les seves diferències, els exercicis i els trencaclosques d'associació-
Idioma: dc.languagees-
Relação: dc.relationMitosi-Meiosi.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte de l'educació està disponible sota una llicència Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3457-
Palavras-chave: dc.subjectmeiosi-
Palavras-chave: dc.subjectmitosi-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Superior::Ciências Biológicas::Morfologia::Citologia e Biologia Celular-
Título: dc.titleMitosi-Meiosi-
???dc.description2???: dc.description2transmetre informació sobre els processos de mitosi i la meiosi-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.