Utillatge químic

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorAbad Roses, M. Lluïsa-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:30:05Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:30:05Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-28-
Data de envio: dc.date.issued2009-06-06-
Data de envio: dc.date.issued2009-11-02-
Data de envio: dc.date.issued2009-11-02-
Data de envio: dc.date.issued2009-11-02-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11876-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493401-
Descrição: dc.descriptionL'objecte d'aprenentatge mostra 36 diferents materials en un laboratori de química-
Descrição: dc.descriptionEnsino Médio::Química-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaclic-
Relação: dc.relationUtillatge químic.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte de l'educació està disponible sota una llicència Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3553-
Palavras-chave: dc.subjectmaterials-
Palavras-chave: dc.subjectquímica-
Palavras-chave: dc.subjectlaboratori-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Química::Propriedades das substâncias e dos materiais-
Título: dc.titleUtillatge químic-
???dc.description2???: dc.description2Informar la principal material utilitzat en un laboratori de química-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.