Les plantes

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorEstruch Mascarell, Ferran-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:58Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:58Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-24-
Data de envio: dc.date.issued2008-11-18-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-09-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-09-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13534-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493348-
Descrição: dc.descriptionL'objecte de l'educació és treballar sistemàticament sobre el contingut de les plantes, que abasta la classificació, parts, tipus, funcions i el poder. Això és generalment utilitzat diversos tipus diferents d'activitats, a més de donar trucades per a la seva anàlisi-
Descrição: dc.descriptionCal que l'usuari ha de tenir una comprensió de la lectura i l'escriptura. També és necessari que vostè ja té un controlador de teclat bàsic i el control del ratolí-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental Inicial::Ciências Naturais-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaclic-
Relação: dc.relationLes plantes.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3506-
Palavras-chave: dc.subjectconeixement-
Palavras-chave: dc.subjectplantes-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Os fenômenos da natureza-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Os seres vivos-
Título: dc.titleLes plantes-
???dc.description2???: dc.description2Comprendre i analitzar la classificació, parts, tipus, funcions i plantes d'energia, l'exercici dels coneixements ja adquirits sobre el contingut de les plantes-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.