El ninot de neu

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorGonzãlez Moratilla, Carmen-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11368-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493334-
Descrição: dc.descriptionDe programari amb diverses activitats de lectura i escriptura amb dos nivells de dificultat, un per als estudiants d'educació infantil i un altre per a estudiants d'escola primària-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Natureza e sociedade-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental::Séries Iniciais::Geografia-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationEl ninot de neu.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3515-
Palavras-chave: dc.subjecthivern-
Palavras-chave: dc.subjectninot de neu-
Palavras-chave: dc.subjectde nadal-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Geografia::Natureza-
Título: dc.titleEl ninot de neu-
???dc.description2???: dc.description2Exercici de la coordinació motora; Relacionar el nom dels components del ninot de neu; familiar símbols del Nadal, identificar les característiques de l'hivern-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.