El joc dels colors

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorPalahí, Imma-
Autor(es): dc.creatorBorrel, Maria-
Autor(es): dc.creatorJ. López, Enric-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:55Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:55Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11348-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493318-
Descrição: dc.descriptionL'objecte de l'educació és treballar amb els colors i formes-
Descrição: dc.descriptionCal que l'estudiant té el coneixement dels colors primaris-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Arte Visual-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationEl joc dels colors.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3483-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Arte Visual::O fazer artístico-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Arte Visual::Apreciação em artes visuais-
Palavras-chave: dc.subjectColor-
Título: dc.titleEl joc dels colors-
???dc.description2???: dc.description2L'exercici dels colors en els diferents escenaris proposats en l'exercici-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.