Pienso en el peso

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMiquel Mollà, Toni-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:54Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:54Z-
Data de envio: dc.date.issued2002-07-29-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-08-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-08-
Data de envio: dc.date.issued2011-08-08-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18847-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493312-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental Final::Matemática-
Descrição: dc.descriptionL'objecte té activitats en les quals l'estudiant ha de deduir el pes en grams dels objectes-
Descrição: dc.descriptionA més, la resta, i unitats de mesura de la massa-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationPienso en el peso cat.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte d'aprenentatge que posa a disposició sota Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1348-
Palavras-chave: dc.subjectpes-
Palavras-chave: dc.subjectgrams-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Grandezas e medidas-
Título: dc.titlePienso en el peso-
???dc.description2???: dc.description2Trobar el pes dels productes sollicitats-
???dc.description3???: dc.description3És necessari per veure o utilitzar els recursos que l'equip ha instal lat la màquina virtual Java, diponivel www.java.com/pt_BR/ i també ha instal lat l'aplicació JClic a: http://clic.xtec.cat/es/jclic / download.htm-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.