On dinem? On cuinem?

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorNoriega, Montse-
Autor(es): dc.creatorGarcia, Ina-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T17:36:45Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T17:36:45Z-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/20578-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11643-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/451473-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental::Séries Iniciais::Alfabetização-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Movimento-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Linguagem oral e escrita-
Descrição: dc.descriptionProjecte per treballar el vocabullari de diferents elements de la cuina: paelles, olles, coberts, electromèstics com el forn, la nevera, el microones, etc. I el menjador: catifa, cadira, sofà, taula, etc-
Descrição: dc.descriptionCal que l'estudiant té coneixements sobre els tipus d'habitatges-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationOn dinem. On cuinem.jnlp-
Direitos: dc.rightsL'objecte d'aprenentatge que posa a disposició sota Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir, publicar i fer obres derivades sempre que es comparteix la mateixa llicència i que se citi l'autor. Està prohibit l'ús per a fins comercials-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Alfabetização::Concepção de alfabetização-
Palavras-chave: dc.subjectllengua escrita-
Palavras-chave: dc.subjectla llengua oral-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Movimento::Coordenação-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de escrita-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de leitura-
Título: dc.titleOn dinem? On cuinem?-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp

Não existem arquivos associados a este item.