Duc, el poltre de Sebes

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorCervelló Peréz, María José-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:30:04Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:30:04Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-26-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-26-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-26-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-26-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11389-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493397-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Linguagem oral e escrita-
Descrição: dc.descriptionAquest objecte d'aprenentatge és el propòsit de treballar diferents continguts de diferents àrees en forma de projecte basat en Duc, una reserva natural de poltre saber. Entre les activitats podem destacar: trencaclosques, paraules coincidents, les paraules d'ordenar, buscar la paraula i la memòria-
Descrição: dc.descriptionCal que l'usuari ha desenvolupat o està desenvolupant la hipòtesi per ordre alfabètic-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationDuc, el poltre de Sebes.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3531-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Linguagem oral e escrita::Práticas de escrita-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Os seres vivos-
Palavras-chave: dc.subjectVocabulari-
Palavras-chave: dc.subjectLectura i escriptura-
Palavras-chave: dc.subjectCaracterístiques del cavalls-
Título: dc.titleDuc, el poltre de Sebes-
???dc.description2???: dc.description2Desenvolupar el raonament lògic, vocabulari, lectura i escriptura, conèixer les característiques dels cavalls, per acostar-se al món dels cavalls salvatges als éssers humans-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.