L'hivern

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMañas, Marta-
Autor(es): dc.creatorIglesias, Marta-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:57Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:57Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2008-10-17-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11372-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493336-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Natureza e sociedade-
Descrição: dc.descriptionAquest objecte d'aprenentatge està destinat a la tasca de la temporada d'hivern amb els seus aspectes i activitats que utilitzen molt il.lustratiu, i el so fa que la realització de les activitats més interessants-
Descrição: dc.descriptionCal que l'usuari ha desenvolupat o està desenvolupant la hipòtesi per ordre alfabètic. També és necessari que vostè ja té un controlador de teclat bàsic i el control del ratolí-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationL'hivern.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3494-
Palavras-chave: dc.subjectel raonament lògic-
Palavras-chave: dc.subjectel clima-
Palavras-chave: dc.subjectTemporada d'hivern-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Os fenômenos da natureza-
Título: dc.titleL'hivern-
???dc.description2???: dc.description2Desenvolupar el raonament lògic i la lectura, l'exercici dels coneixements ja adquirits sobre el contingut-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.